Menu Zavřeno

Bankroll management | jak správně hospodařit s penězi?

bankroll-management

Bankroll management, respektive jeho nedodržování bývá jedním z hlavních důvodů, proč rekreační sázkaři nedokážou dosáhnout zisku. I pokud sázkaři dodržují zásady správného bankroll managementu, dosažení zisku ve sportovním sázení je velmi obtížné. Bez dodržování správného bankroll managementu je ovšem zhola nemožné a to i pro ty nejlepší sázkaře na světě.

Z pohledu dlouhodobého úspěchu je bankroll management stejně důležitý jako správný výběr sázek. Začínající sázkaři si to však neuvědomují a většinou tuhle složku úplně ignorují, případně ji pod tíhou emocí pravidelně porušují (a sází víc, než by měli, nebo ve chvílích, kdy by sázet neměli). Na tomto místě tedy zdůrazňujeme, že každá sázka by měla být učiněna na základě informací a čisté logiky, a že sázení pod vlivem emocí je velmi nebezpečné. V tomto článku vám blíže vysvětlíme, co to bankroll management je, a seznámíme vás s osvědčenými strategiemi správy bankrollu.

Peníze jako nástroj ziskového sázkaře

U většiny pracovních profesí potřebujete pracovní nástroje. Pokud budete stavět domy, vaším pracovním prostředkem bude zednická lžíce. Pokud budete péct cukroví, vaším pracovním prostředkem bude trouba. A pokud chcete sázet se ziskem, vaším pracovním nástrojem budou peníze, tedy bankroll.

Bankroll ve sportovním sázení je životně důležitý, protože bez svého pracovního nástroje si další peníze nevyděláte. Pokud přijdete o svůj bankroll, je to jako by stavební dělník přišel o zednickou lžíci – bez ní nemůže generovat zisk. Zdaleka nejhorší, co může ziskového sázkaře potkat, je vyřazení ze sportovního sázení kvůli příliš agresivním sázkám.

Sportovní sázkaři se ze sázkových kanceláří pochopitelně snaží dostat co největší množství peněz, zároveň však nesmí být příliš agresivní ve chvílích, kdy podstupují větší riziko. Tento proces je odborně nazýván jako „řízení rizika“ a ve své podstatě popisuje odpovědný přístup k bankrollu. Cílem je za každou cenu zachovat počáteční sázkový kapitál a zároveň jej neustále navyšovat co nejrychlejším způsobem, ovšem při zachování únosného rizika.

Jak chápat riziko ve sportovním sázení

Sportovní sázení je dlouhodobá investice, to si musíte uvědomit jako první. U jedné sázky není naše výhoda oproti sázkové kanceláři nijak obrovská a to ani v případě, že se budeme bavit o okrajovějších trzích, kde se nacházejí ty největší chyby sázkových kanceláří (a z pohledu sázkaře tedy ty nejlepší příležitosti k uzavření hodnotné sázky). I když máme znatelnou výhodu, variance může být stále obrovská. Naše výhoda nad sázkovou kanceláří se s jistotou projeví až v dlouhodobějším horizontu.

Začínající sázkaři neprohrávají pouze kvůli tomu, že jsou nezkušení, a že nevědí na co vsadit, ale také kvůli tomu, že nemají žádné znalosti v oblasti správy peněz. Vzhledem k tomu se často stává, že začnou dohánět ztráty nebo začnou sázet příliš vysoké částky, když se vezou na vlně výher. Sázkaři by přitom v rámci jedné sázky neměli riskovat více než 3% z celkového bankrollu a to i pokud preferují hodně agresivní styl sázení. Pokud se bavíme o konzervativním způsobu sázení, tam jsou naprosto dostačující sázky v hodnotě 1% bankrollu. Vyvážený sázkařský styl potom pracuje se sázkami ve výšce 2% bankrollu.

Uvědomujeme si, že tohle tvrzení může znít trošku zvláštně. Pokud máte na sázení vyčleněných 5 tisíc, potom byste na jednu sázku neměli riskovat více než 100 korun ze svého bankrollu v případě vyvážené bankroll managementu, a ne více než 50 korun v případě opatrného bankroll managementu. Musíte si však uvědomit, že pokud budete sázet správně, váš bankroll měsíc po měsíci poroste a než se nadějete, budete sázet mnohem, mnohem víc.

Fixní versus variabilní velikost sázky

V sázkařské komunitě se hodně diskutuje o tom, zdali sázet pevně dané sázky nebo různě velké sázky. Oba přístupy mají své výhody. Používání stejně vysokých sázek (v závislosti na aktuální výšce bankrollu) je snadné a minimalizuje to riziko ztráty bankrollu při chybných výpočtech. Fixní sázky jsou proto nejvhodnější pro začínající sázkaře.

Sázení různě vysokých sázek pracuje s odhadovanou hodnotou sázky a s daným sázkovým trhem. Toto je vůbec nejefektivnější přístup k bankroll managementu, ale výpočty musí být správné. U tohoto přístupu se však musíte připravit na větší výkyvy ve výšce bankrollu.

V ideálním případě lze k určení výhody použít Kelly Criterion, ale pro některé sázkaře to může být příliš komplikované a zdlouhavé. Tuto strategii navíc z podstaty věci nemůžete využívat v případě, že je při sázení rozhodující čas.

Pokud za pomoci Kelly Criterion dokážete přesně určit výšku své výhody, jedná se o nejlepší cestu. Většině sázejících bychom však doporučili využívat raději tzv. flat stake systém, tedy sázení stejně vysokých sázek. Tento systém můžete časem vylepšit tím, že na sázky, kde tušíte vyšší výhodu, můžete sázet například o 1% bankrollu více.

Sázková jednotka – klíč ke správě bankrollu

Profesionální sázkaři v debatách o svých výsledcích nikdy nebude mluvit o tom, že vyhráli X peněz, ale o tom, že získali X sázkových jednotek. Pokud používáte flat stake systém, vaší sázkovou jednotkou je pevně daná částka, která se nemění bez ohledu na hru. Toto se nicméně týká i systému sázení různě vysokých sázek. Velikost jednotky je procento z vašeho bankrollu a měla by být vypočítávána na základě vámi zvoleného systému.

Jaké procento z bankrollu byste měli vsadit?

Pokud chcete praktikovat zjednodušený systém sázení různě vysokých sázek, doporučujeme vám vyhradit si sázky v hodnotě 1% z vašeho bankrollu na sázky s menší hodnotou, 2% z vašeho bankrollu na sázky se střední hodnotou a 3% z bankrollu na sázky s největší hodnotou. V tomto systému by sázka v hodnotě 3% z bankrollu byla spíš vzácná. Výšku sázky (respektive podíl sázky vůči bankrollu) si sázkaři volí sami na základě svých preferencí.

Otazníky vyvolávají především situace, kdy se sázkaři musí rozhodovat, kolik peněz budou riskovat při sázce na velkého favorita a outsidera. Někteří sázkaři se rozhodnou riskovat stejnou částku u každého z nich, to však může nabourat systém sázení na základě hodnoty kurzu. V tomto případě doporučujeme, aby sázka na outsidery byla stejně vysoká jako částka, kterou můžete vyhrát sázkou na favority (tzn. pokud sázíte například 1000 korun na favorita s kurzem 1,30, potom na velkého outsidera s kurzem například 5,00 byste měli vsadit 300 korun).

Sázkové záznamy a bankroll management

Pokud si sázkaři nevedou záznamy, nemohou přesně vědět, kolik vyhrávají nebo kolik prohrávají. Také nedokážou vyhodnotit, jak dobře si vedou v jednotlivých sportech a ligách. Sledovat výšku bankrollu je potřeba také kvůli správné volbě sázek. Vést si sázkařské záznamy nemusí být těžké. Stačí si stáhnout tabulku v Excelu a každou sázku do ní pečlivě vepsat. Zbytek už tabulka vypočítává sama.

Rekreační versus profesionální správa bankrollu

Pokud si sázením vyděláváte na živobytí, svůj bankroll musíte za každou cenu chránit. Sportovní sázkaři, kteří mají sportovní sázení jako většinový zdroj svých příjmů, by na svůj bankroll měli být obzvláště opatrní. Samozřejmě ti, kteří si sázením již vydělávají, tohle určitě vědí.

Jak už bylo uvedeno, všem sportovním sázkařům doporučujeme, aby sázení považovali za dlouhodobou investici. Správa bankrollu je zásadní, bez ohledu na to, zdali sázíte, abyste si vydělali na živobytí, nebo čistě jenom rekreačně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *